วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการรักษา พยาบาล ตามมาตรฐานสากลชั้นนำในเขตตะวันออกของกรุงเทพมหานคร

 

พันธกิจ (Mission) โรงพยาบาลวิภาราม มุ่งมั่น...

 1. ให้บริการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ
 2. ประกันคุณภาพการบริการ (Quality Assurance)
 3. ให้บริการด้วยจิตสำนึกแห่งวิชาชีพ
 4. ความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ
   

จุดเน้น ของโรงพยาบาล ปี 2560 พัฒนา

 • ศูนย์แม่และเด็ก
 • ศูนย์หัวใจ และหลอดเลือด 
 • ศูนย์อุบัติเหตุ 
 • ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง 
 • ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

 

คำขวัญ-ปรัชญา

" ทุกชีวิตมีคุณค่า หมั่นรักษาดูแล "

 

นโยบายคุณภาพ

บริการดุจญาติมิตร เพื่อชีวิตมีคุณค่า พัฒนาพร้อมสรรพ ระดับ HA-ISO