image
logo
  • ชื่อ :โรงพยาบาลวิภาวดี
  • เบอร์โทร :0-2941-2800
  • ที่อยู่ :โรงพยาบาลวิภาวดี (Vibhavadi Hospital PCL.) 51/3 ถ.งามวงศ์วาน จตุจักร กรงเทพฯ 10900
image
logo
  • ชื่อ :โรงพยาบาลรามคำแหง
  • เบอร์โทร :0-2743-9999
  • ที่อยู่ :บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 436 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
image
logo
  • ชื่อ :โรงพยาบาลสินแพทย์
  • เบอร์โทร :0-2793-5099
  • ที่อยู่ :9/99 ถนนรามอินทรา ก.ม.8.5 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
image
logo
  • ชื่อ :โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร
  • เบอร์โทร :038-316-999
  • แฟกซ์ :038-214-545
  • ที่อยู่ :ที่อยู่ 700/888 หมู่ 1 ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
  • เว็บไซต์ :http://www.vibharamamata.com
image
logo
  • ชื่อ :โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง
  • เบอร์โทร :033-009-800
  • แฟกซ์ :038-491-878
  • ที่อยู่ :107 หมู่ 10 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
  • เว็บไซต์ :http://www.vibharamlcb.com
image
logo
  • ชื่อ :โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
  • เบอร์โทร :0-2960-9666
  • แฟกซ์ :0-2960-9655-9
  • ที่อยู่ :132/215 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
  • เว็บไซต์ :http://www.vibharampakkred.com
image
logo
  • ชื่อ :โรงพยาบาลวิภารามชัยปราการ
  • เบอร์โทร :0-2363-9222
  • แฟกซ์ :0-2394-4237
  • ที่อยู่ :555 หมู่ 3 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
  • เว็บไซต์ :http://www.vibharamchaiprakarn.com
image
logo
  • ชื่อ :โรงพยาบาลวิภารามสมุทรสาคร
  • เบอร์โทร :034-116-999 ,034-134-500-3
  • แฟกซ์ :034-131-357
  • ที่อยู่ :9/19 หมู่ 2 ตำบล บางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
  • เว็บไซต์ :http://www.vibharamsamutsakhon.com
image
logo
  • ชื่อ :โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
  • เบอร์โทร :0-2314-0726-9
  • แฟกซ์ :0-2369-2970
  • ที่อยู่ :124-126 ซอยรามคำแหง 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
  • เว็บไซต์ :http://www.phaetpanya.com
image
logo
  • ชื่อ :โรงพยาบาลเสรีรักษ์
  • เบอร์โทร :02-761- 9888.
  • ที่อยู่ :เลขที่ 44 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ 10510