image
คลินิกจิตเวช
image
คลินิกจิตเวช

คลินิกจิตเวช

ทีมแพทย์ คลินิกจิตเวช


คลินิกจิตเวช

การบริการ

-  บำบัดรักษาโรคทางจิตเวช 

  • โรคจิต
  • โรคอารมณ์สองขั้ว
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ
  • โรคซึมเศร้า
  • โรคแพนิค
  • ภาวะตึงเครียด
  • อาการนอนไม่หลับ
  • ภาวะติดสุรา-ยาเสพติด
  • อาการทางกายอันเนื่องมาจากจิตใจ

- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาด้านพฤติกรรม

    ในเด็กและวัยรุ่น เช่น ติดเกมส์, ติดเพื่อน, ก้าวร้าว, ไม่สนใจการเรียน, ติดบุหรี่และยาเสพติด, ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง ฯลฯ

 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

      คลินิกจิตเวช โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2213