ประวัติแพทย์

นพ.เมธาวุทธิ์ ดอกแก้ว

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อปีพ.ศ.2559 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 1

อังคาร

08.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 1

พุธ

08.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 1

พฤหัสบดี

08.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 1

ศุกร์

-

-

เสาร์

-

-

อาทิตย์

08.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 1