ประวัติแพทย์

นพ.กิตติรัฐ สุรพัฒนา

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2559

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

อังคาร

08.00 – 20.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 1

พุธ

12.00 – 20.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 1

พฤหัสบดี

08.00 – 20.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 1

ศุกร์

08.00 – 18.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 1

เสาร์

08.00 – 20.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 1

อาทิตย์