ประวัติแพทย์

นพ.สุเมธ เฟื่องกำลูน

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เฉพาะทาง ด้านโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2552

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสตศอนาสิกวิทยาแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2557

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

-

อังคาร

08.00 – 17.00 น.

คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5

พุธ

08.00 – 16.00 น.

คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5

พฤหัสบดี

08.00 – 20.00 น.

คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5

ศุกร์

08.00 – 17.00 น.

คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5

เสาร์

08.00 – 15.00 น.

คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5

อาทิตย์

-

-