ประวัติแพทย์

นพ.ภูมิมาศ เอื้อสุขพันธ์ปราณี

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคระบบทางเดินอาหาร

 

ภาษา       :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา  : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2537

วุฒิบัตร    :

-  ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2544

-  ได้รับประกาศนียบัตรสาขาระบบทางเดินอาหารไทย เมื่อปี พ.ศ. 2549

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

อังคาร

10.00 – 20.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

พุธ

10.00 – 16.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

พฤหัสบดี

10.00 – 17.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

ศุกร์

10.00 – 17.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

เสาร์

10.00 – 17.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร