ประวัติแพทย์

พญ.รักษ์ ภูษณสุวรรณศรี

สาขาเฉพาะทาง : ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

 

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา :

-   แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

-   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าพลวง (Master Degree of Science in Anti-aging and Regenerative Medicine, MFU)

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

พุธ

10.00 - 18.00 น.

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ชั้น 5