ประวัติแพทย์

นพ.วัชรินทร์ ศิริทรัพย์สมบัติ

สาขาเฉพาะทาง : ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

 

ภาษา  :  ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา  :

 

-  แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

พฤหัสบดี

10.00 - 16.00 น.

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ชั้น 5

วัน

เวลา

สถา