ประวัติแพทย์

นพ.คมกฤช วงศ์ทิวานนท์

สาขาเฉพาะทาง : ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

 

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา : 

- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU)

 

วุฒิบัตร : 

- Board Diploma in Anti-Aging Medicive WOSAAM 2018

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

ศุกร์

10.00 - 18.00 น.

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ชั้น 5