ประวัติแพทย์

นพ.พงษ์พันธ์ สมบูรณ์

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคระบบทางเดินอาหาร

ภาษา        :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา   :  

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2548

วุฒิบัตร     :

-  ได้รับวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2553

-  ได้รับใบรับรอง อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหารจากสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2558 

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 20.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

อังคาร

08.00 – 15.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

พุธ

08.00 – 12.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

พฤหัสบดี

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

ศุกร์

08.00 – 12.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

อาทิตย์

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร