ประวัติแพทย์

นพ.พิชัย กิตติปัญญาวรคุณ

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคระบบทางเดินอาหาร

 

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2548

วุฒิบัตร      :

-  ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2554

-  ได้รับประกาศนียบัตรสาขาระบบทางเดินอาหารไทย เมื่อปี พ.ศ. 2560


 

วัน

เวลา

สถานที่

พุธ

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

พฤหัสบดี

08.00 – 14.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

ศุกร์

08.00 – 20.00 น.​

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

เสาร์

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

อาทิตย์

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร