ประวัติแพทย์

พญ.จิตราภา เกิดสุขนิรันดร์

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคระบบทางเดินอาหาร

 

ภาษา     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา

  •   จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2551

 

วุฒิบัตร

  •   ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2557
  •   ได้รับประกาศนียบัตรสาขาระบบทางเดินอาหารไทย เมื่อปี พ.ศ. 2560
  •   ได้รับประกาศนียบัตรโรคระบบทางเดินอาหารและโตรวิทยาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เมื่อปี พ.ศ. 2558 - 2560

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 16.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

อังคาร

08.00 – 16.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

พุธ

08.00 – 20.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

พฤหัสบดี

08.00 – 16.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

ศุกร์

-

-

เสาร์

-

-

อาทิตย์

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร