ประวัติแพทย์

ทพญ.สุนทรียา มหรรฆวุธ

สาขาเฉพาะทาง : ทันตแพทย์

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    : 

-  จบคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2534


 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

09.00 – 14.00 น.

คลินิกทันตกรรม

พุธ

09.00 – 20.00 น.

คลินิกทันตกรรม

พฤหัสบดี

09.00 – 16.00 น.

คลินิกทันตกรรม

ศุกร์

09.00 – 14.00 น.

คลินิกทันตกรรม

เสาร์

09.00 – 16.00 น.

คลินิกทันตกรรม