ประวัติแพทย์

นพ.สุชาติ ตรีทิพย์ธิคุณ

สาขาเฉพาะทาง : จิตเวชศาสตร์

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    :  

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2520

วุฒิบัตร      : 

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ จากโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อปี พ.ศ. 2528

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

09.00 – 12.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

อังคาร

-

-

พุธ

09.00 – 20.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พฤหัสบดี

-

-

ศุกร์

-

-

เสาร์

-

-

อาทิตย์

09.00 – 12.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2