ประวัติแพทย์

พญ.กฤษรี จิตคล่องทรัพย์

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคข้อและภูมิแพ้

 

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล (แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี) เมื่อปี พ.ศ. 2537

วุฒิบัตร      :

-  ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคผิวหนัง โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2543

-  ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยาแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2546

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 12.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

อังคาร

08.00 – 12.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พุธ

08.00 – 20.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พฤหัสบดี

07.30 – 16.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

ศุกร์

08.00 – 16.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

เสาร์

08.00 – 12.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2