ประวัติแพทย์

พญ.กิตติยา ศรีกิติวสิยางกูร

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านมะเร็งวิทยา

 

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    :  

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2552

วุฒิบัตร      : 

-  ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขามะเร็งวิทยาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2558

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

อังคาร

09.00 – 18.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พุธ

09.00 – 20.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พฤหัสบดี

10.00 – 19.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

ศุกร์

10.00 - 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

เสาร์

09.00 – 18.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2