ประวัติแพทย์

พญ.ฐิติมา โล่ธุวาชัย

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคไต

 

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2539

วุฒิบัตร      :

-  ได้รัประกาศนียบัตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2545

-  ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคไตโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2549

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

อังคาร

07.00 – 16.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พุธ

07.00 – 18.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พฤหัสบดี

07.00 – 14.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

ศุกร์

07.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

เสาร์

07.00 – 15.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2