ประวัติแพทย์

นพ.เกียรติศักดิ์ โชติเบญจมาภรณ์

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    :  

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาลัยวิทยาลัยมหิดล (ศิริราช) เมื่อปี พ.ศ. 2537

วุฒิบัตร      : 

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.  2537

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

อังคาร

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

พุธ

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

พฤหัสบดี

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ศุกร์

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

อาทิตย์

13.00 – 18.00 น.

ห้องผาตัด