ประวัติแพทย์

นพ.บุญเลี้ยง เจริญสุข

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยแพทย์ทั่วไป

 

ภาษา      ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา

  •      แพทยศาสตร์บัณฑิต  ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  ปี พ.ศ.2518

 

วุฒิบัตร

  •      ได้รับวัฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  มหาวิทยาลัยมหิดล  ปี พ.ศ.2524

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม

อังคาร

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม

พุธ

08.00 – 17.00 น.

ห้องผ่าตัด

พฤหัสบดี

08.00 – 17.00 น.

เคาน์เตอร์ ศัลยกรรม 2

ศุกร์

08.00 – 17.00 น.

ห้องฉุกเฉิน