ประวัติแพทย์

นพ.เกษมศิษฐ์ วรเทพพุฒิพงษ์

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

 

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    :  

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2537

วุฒิบัตร      : 

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดักส์ จากมหาลัยมหิดลโรงพยาบาลศิริราช เมื่อปี พ.ศ. 2544


 

วัน

เวลา

สถานที่

อังคาร

08.00 – 20.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม​

พุธ

08.00 – 16.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม​

พฤหัสบดี

09.30 – 11.30 น.

12.00 – 15.00 น.

 คลินิกเฉพาะทาง 3

ศูนย์ศัลยกรรม​

ศุกร์

08.00 – 20.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม​

อาทิตย์

08.00 – 15.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม​