ประวัติแพทย์

นพ.ชัยวัธน์ แสงเขียว

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

 

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2549

วุฒิบัตร      : 

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2556


 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม

อังคาร

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม

พุธ

08.00 – 12.00 น.

13.00 – 15.00 น.

15.00 – 20.00 น.

ห้องผ่าตัด

คลินิกเฉพาะทาง 3

ศูนย์ศัลยกรรม

ศุกร์

08.00 – 17.00 น.

คลินิกเฉพาะทาง 3

อาทิตย์

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม