ประวัติแพทย์

พญ.เนาวรัตน์ ทวีศิลป์

สาขาเฉพาะทาง : รังสีแพทย์

 

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2533

วุฒิบัตร      :

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขารังสีวิทยาทั่วไป จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราช เมื่อปี พ.ศ. 2537

-  หลักสูตรรังสีวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราช


 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

07.30 – 15.30
17.00 – 22.00

แผนกรังสีวิทยา ชั้น1

อังคาร

07.30 – 15.30
​20.00 – 22.00

แผนกรังสีวิทยา ชั้น1

พุธ

07.30 – 15.30
17.00 – 22.00

แผนกรังสีวิทยา ชั้น1

พฤหัสบดี

07.30 – 15.30
​17.00 – 22.00

แผนกรังสีวิทยา ชั้น1

ศุกร์

07.30 – 15.30
​20.00 – 22.00

แผนกรังสีวิทยา ชั้น1

เสาร์

07.30 – 15.30
17.00 – 22.00

แผนกรังสีวิทยา ชั้น1