ประวัติแพทย์

พญ.กานต์สินี สพันธุพงศ์

สาขาเฉพาะทาง : รังสีแพทย์

 

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2553

วุฒิบัตร      : 

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขารังสีวินิจฉัย เมื่อปี พ.ศ. 2558


 

วัน

เวลา

สถานที่

อังคาร

11.00 – 20.00 น.

แผนกรังสีวิทยา ตึก MRI Center ชั้น 2

พุธ

08.00 – 17.00 น.

แผนกรังสีวิทยา ตึก MRI Center ชั้น 2

พฤหัสบดี

11.00 – 20.00 น.

แผนกรังสีวิทยา ตึก MRI Center ชั้น 2

ศุกร์

08.00 – 17.00 น.

แผนกรังสีวิทยา ตึก MRI Center ชั้น 2

เสาร์

08.00 – 17.00 น.

แผนกรังสีวิทยา ตึก MRI Center ชั้น 2