ประวัติแพทย์

นพ.เอกชัย กาญจนาคาร

สาขาเฉพาะทาง : ประสาทศัลยแพทย์

 

ภาษา  :  ไทย, อังกฤษ, จีน

การศึกษา  :  แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล  ปี พ.ศ.2538

วุฒิบัตร  :

-  สาขาศัลยศาสตร์  วชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ปี พ.ศ.2544

-  สาขาประสาทศัลยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  ปี พ.ศ.2547

-  สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

09.00 – 12.00 น.​

OPD ศัลยกรรมประกันสังคม
 คลินิกเฉพาะทาง3

อังคาร

15.00 – 18.00 น.

OPD ศัลยกรรมประกันสังคม
 คลินิกเฉพาะทาง3

พุธ

-

-

พฤหัสบดี

09.00 – 12.00 น.

OPD ศัลยกรรมประกันสังคม
 คลินิกเฉพาะทาง3

ศุกร์

-

-

เสาร์

09.00 – 12.00 น.

OPD ศัลยกรรมประกันสังคม
 คลินิกเฉพาะทาง3

อาทิตย์

-

-