ประวัติแพทย์

นพ.วันชัย พรสุขเกษม

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยแพทย์ทั่วไป

 

ภาษา     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา

  •  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2533

 

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขา ศัลยแพทย์ เมื่อปี พ.ศ. 2536


 

วัน

เวลา

สถานที่

อังคาร

08.00 – 17.00 น.

เคาน์เตอร์ศัลยกรรม 2​

พุธ

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม​

พฤหัสบดี

08.00 – 17.00 น.

ห้องผ่าตัด

ศุกร์

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม​

เสาร์

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม​