ประวัติแพทย์

นพ.วันชัย พรสุขเกษม

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยแพทย์ทั่วไป

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    :  

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2533

วุฒิบัตร      : 

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขา ศัลยแพทย์ เมื่อปี พ.ศ. 2536


 

วัน

เวลา

สถานที่

อังคาร

08.00 – 17.00 น.

เคาน์เตอร์ศัลยกรรม 2​

พุธ

08.00 – 17.00 น.

ห้องฉุกเฉิน

ศุกร์

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม​

เสาร์

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม​