ประวัติแพทย์

พญ.สุภัททา เรืองรัตน์

สาขาเฉพาะทาง : สูตินรีแพทย์

 

ภาษา  :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา  : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2537

วุฒิบัตร  :  .

-  ได้รับวุฒิบัตร สาขาสูติ-นรีเวชศาสตร์ เมื่อปีพ.ศ. 2540


 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 20.00 น.

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น4

อังคาร

08.00 – 16.00 น.

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น4

พุธ

08.00 – 10.00 น.

10.00 – 14.00 น.

14.00 – 16.00 น.

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น 4

คลินิกเฉพาะทาง 3 ชั้น 1

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น 4

พฤหัสบดี

08.00 – 16.00 น.

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น 4​

เสาร์

09.00 – 14.00 น.

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น 4

อาทิตย์

13.00 – 17.00 น.

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น 4