ประวัติแพทย์

พญ.สินีพร กสิวัฒน์

สาขาเฉพาะทาง : สูตินรีแพทย์

 

ภาษา  :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา  : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อปี พ.ศ. 2547

วุฒิบัตร  :  

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขา สูติ-นรีเวช เมื่อปี พ.ศ. 2554


 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์ - -

อังคาร

08.00 – 16.00 น.

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น4

พุธ

08.00 – 16.00 น.

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น 4

พฤหัสบดี

08.00 – 16.00 น.

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น 4

ศุกร์

08.00 – 12.00 น.

​12.00 – 20.00  น.

คลินิกเฉพาะทาง3 ชั้น1

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น 4

เสาร์

08.00 – 17.00 น.

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น4

อาทิตย์ 08.00 – 13.00 น. คลินิกเฉพาะทาง3 ชั้น1