ประวัติแพทย์

นพ.สงวน วงศ์ศรีสุจริต

สาขาเฉพาะทาง : กุมารแพทย์

ภาษา  :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา  : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2530

วุฒิบัตร  : 

-  ได้รับรับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ จากโรงพยาบาลวัชรามหาวิทยาลัยนาวิกโยธิน เมื่อปี พ.ศ. 2536

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 17.00 น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น4

อังคาร

08.00 – 13.00 น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น4

พุธ

08.00 –  20.00  น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น4

พฤหัสบดี

08.00 – 17.00 น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น4

ศุกร์

08.00 –  14.00  น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น4

อาทิตย์

10.00 – 20.00 น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น4