ประวัติแพทย์

นพ.วรุตม์ ทองใบ

สาขาเฉพาะทาง : กุมารแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ภาษา  :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา  :  

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2550

วุฒิบัตร  :

-  ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2554

-  ได้รับประกาศนียบัตรสาขาภูมิต้านทานโรคและภูมิคุ้มกันในประเทศไทย จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เมื่อปี พ.ศ. 2556

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

อังคาร

08.00 – 15.00 น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น 4

พุธ

08.00 –  12.00  น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น 4

พฤหัสบดี

08.00 –  20.00  น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น 4

ศุกร์

08.00 –  17.00  น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น 4

เสาร์

08.00 – 20.00 น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น 4