ประวัติแพทย์

พญ.ชนาภรณ์ ธุระพันธุ์

สาขาเฉพาะทาง : กุมารแพทย์

ภาษา  :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา  :  

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2548

วุฒิบัตร   :  

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อปี พ.ศ. 2554


 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

07.00 – 20.00 น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น 4

อังคาร

08.30 –  15.00  น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น 4

พุธ

08.30 –  15.00  น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น 4

พฤหัสบดี 08.30 –  12.00  น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น 4

ศุกร์

07.00 –  17.30  น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น 4

อาทิตย์

09.00 – 16.00 น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น 4