ประวัติแพทย์

นพ.จักรพันธ์ วิเศษสัมมาพันธ์

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

                : แพทย์ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์

 

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา

  •   จบคณะแพทยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2554

 

วุฒิบัตร

  •   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพแพทย์กระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี พ.ศ. 2558

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 15.00 น.

คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง 1

อังคาร

08.00 – 15.00 น.

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย
ตึก MRI ชั้น1

พุธ

08.00 – 15.00 น.

คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง 1

พฤหัสบดี

08.00 – 15.00 น.

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย
ตึก MRI ชั้น1

ศุกร์

-

-

เสาร์

-

-

อาทิตย์

-

-