ประวัติแพทย์

พญ.สุนี อัศววรุณ

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์ทั่วไป

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา  :  

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2542

วุฒิบัตร  : 

-  ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคผิวหนัง จากโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2545


 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

07.00 – 20.00 น.

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย
ตึก MRI ชั้น1

พุธ

07.00 – 12.30 น.

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย
ตึก MRI ชั้น1

พฤหัสบดี

08.00 – 19.00 น.

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย
ตึก MRI ชั้น1

เสาร์

07.00 – 16.00 น.

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย
ตึก MRI ชั้น1

อาทิตย์

07.00 – 16.00 น.

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย
ตึก MRI ชั้น1