ประวัติแพทย์

นพ.เจริญลาภ อุทานปทุมรส

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคหัวใจ

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา  :  

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2531

วุฒิบัตร  :

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2537

-  ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2540


 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 17.00 น.

17.00 – 22.00 น.

คลินิกโรคหัวใจ

คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง ชั้น 1

พุธ

08.00 – 17.00 น.

17.00 – 22.00 น.

คลินิกโรคหัวใจ

คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง ชั้น 1

พฤหัสบดี

08.00 – 17.00 น.

คลินิกโรคหัวใจ

ศุกร์

09.00 – 20.00 น.

คลินิกโรคหัวใจ

อาทิตย์

07.00 – 08.00 น.

คลินิกโรคหัวใจ