ประวัติแพทย์

พญ.ขวัญหทัย มโนสุดประสิทธิ

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคหัวใจ

ภาษา  :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา  :  

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2541

วุฒิบัตร  :

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2548

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2550

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

07.00 – 20.00 น.

คลินิกโรคหัวใจ

อังคาร

07.00 – 20.00 น.

คลินิกโรคหัวใจ

พุธ

07.00 – 20.00 น.

คลินิกโรคหัวใจ

พฤหัสบดี

07.00 – 12.00 น.

คลินิกโรคหัวใจ

อาทิตย์

07.00 – 16.00 น.

คลินิกโรคหัวใจ