ประวัติแพทย์

นพ.ฉัตรชัย จิรอดิศัย

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด

ภาษา  :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา  : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร  :

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ จากศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2549

-  ได้รับวุฒิบัตรอนุสาขาหัตการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด เมื่อปี พ.ศ. 2553

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

พุธ

08.00 – 12.00 น.

คลินิกโรคหัวใจ​