ประวัติแพทย์

กภ.ประภัสสร กัลยาพุฒิพงศ์

สาขาเฉพาะทาง : นักกายภาพบำบัด

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา  

-  จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (กายภาพบำบัด) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เมื่อปี พ.ศ. 2546

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 17.00 น.

แผนกกายภาพบำบัด

อังคาร

08.00 – 17.00 น.

แผนกกายภาพบำบัด

พุธ

08.00 – 17.00 น.

แผนกกายภาพบำบัด

พฤหัสบดี

08.00 – 17.00 น.

แผนกกายภาพบำบัด

ศุกร์

08.00 – 17.00 น.

แผนกกายภาพบำบัด