ประวัติแพทย์

กภ.อภิชญา จงจารุกวิน

สาขาเฉพาะทาง : นักกายภาพบำบัด

ภาษา  :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา  

-  จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (กายภาพบำบัด) จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อปี พ.ศ.2558

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 17.00 น.

แผนกกายภาพบำบัด

อังคาร

08.00 – 17.00 น.

แผนกกายภาพบำบัด

พุธ

08.00 – 17.00 น.

แผนกกายภาพบำบัด

พฤหัสบดี

08.00 – 17.00 น.

แผนกกายภาพบำบัด

ศุกร์

08.00 – 17.00 น.

แผนกกายภาพบำบัด