ประวัติแพทย์

นพ.พงศ์พร ประทีปทองคำ

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

 

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    :  

    - จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2548

วุฒิบัตร      : 

    -  ได้รับวุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2555

 

วัน

เวลา

สถานที่

อังคาร

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

พุธ

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

พฤหัสบดี

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ศุกร์

12.00 – 17.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

อาทิตย์

13.00 – 20.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ