ประวัติแพทย์

นพ.พงศ์พร ประทีปทองคำ

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา

    - จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2548

วุฒิบัตร

    -  ได้รับวุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2555

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

-

อังคาร

08.00 – 12.00 น.

12.00 - 17.00 น.

ห้องผ่าตัด

ศูนย์โรคกระดูกและข้อ

พุธ

09.00 - 12.00 น.

12.00 - 18.00 น.

คลินิกเฉพาะทาง 3

ศูนย์โรคกระดูกและข้อ

พฤหัสบดี

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์โรคกระดูกและข้อ

ศุกร์

09.00 - 12.00 น.

12.00 – 20.00 น.

คลินิกเฉพาะทาง 3

ศูนย์โรคกระดูกและข้อ

เสาร์

-

-

อาทิตย์

16.00 – 20.00 น.

ศูนย์โรคกระดูกและข้อ