ประวัติแพทย์

นพ.พงศ์พร ประทีปทองคำ

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา

    - จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2548

วุฒิบัตร

    -  ได้รับวุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2555

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

-

-

อังคาร

08.00 – 17.00

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

พุธ

12.00 – 18.00

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

พฤหัสบดี

08.00 – 17.00

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ศุกร์

12.00 – 20.00

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

เสาร์

-

-

อาทิตย์

16.00 – 20.00

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ