ประวัติแพทย์

นพ.ยอดยิ่ง เอี่ยมสุดใจ

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เฉพาะทาง ด้านโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2553

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสตศอนาสิกวิทยาแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2560

     

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 20.00 น.

คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5

อังคาร

08.00 – 20.00 น.

คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5

พุธ

08.00 – 17.00 น.

คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5

พฤหัสบดี

08.00 – 17.00 น.

คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5

ศุกร์

-.

-

เสาร์

-

-

อาทิตย์

08.00 – 17.00 น.

คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5