ประวัติแพทย์

พญ.เสาวนีย์ แสงอรุณ

สาขาเฉพาะทาง : กุมารแพทย์

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

ปริญญาบัตร

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ.  2528

 

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2532

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

-

-

อังคาร

07.00 – 17.00 น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น 4

พุธ

07.00 – 16.00 น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น 4

พฤหัสบดี

07.00 –  13.00 น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น 4

ศุกร์

09.00 – 20.00 น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น 4

เสาร์

08.00 – 17.00 น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น 4

อาทิตย์

 –