ประวัติแพทย์

พญ.โปรดปราน ริจนา

สาขาเฉพาะทาง : จักษุแพทย์

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

ปริญญาบัตร

  •      แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2553

วุฒิบัตร

  •      ได้รับวุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา จากโรงพยาบาลพระมุงกุฎเกล้า พ.ศ.2559

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

-

-

อังคาร

08.00 – 14.00 น.

คลินิกจักษุ ชั้น 5

พุธ

12.00 – 18.00 น.

คลินิกจักษุ ชั้น 5

พฤหัสบดี

12.00 – 13.00 น.

16.00 – 20.00 น.

คลินิกจักษุ ชั้น 5

ศุกร์

08.00 – 13.00 น.

16.00 – 20.00 น.

คลินิกจักษุ ชั้น 5

เสาร์

08.00 – 17.00 น.

คลินิกจักษุ ชั้น 5

อาทิตย์

-

-