ประวัติแพทย์

นพ.ปัญโญ วุฒิรักษ์ชัยนันท์

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์ทั่วไป

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

ปริญญาบัตร

  •      แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ.2554​

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

-

-

อังคาร

13.00 – 15.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 1

พุธ

13.00 – 15.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 1

พฤหัสบดี

13.00 – 15.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 1

ศุกร์

13.00 – 15.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 1

เสาร์

13.00 – 20.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 1

อาทิตย์

-

-