ประวัติแพทย์

พญ.สุรีพร สถิตย์น้อย

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เฉพาะทาง ด้านโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2548

วุฒิบัตร      : 

-  แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 สาขาโสต ศอ นาสิก วิทยา สถาบันโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 12.00 น.

13.00 – 16.00 น.

คลินิกเฉพาะทาง 2

ห้องผ่าตัด

พฤหัสบดี

08.00 – 12.00 น.

12.00 – 16.00 น.

คลินิกเฉพาะทาง 2

ห้องผ่าตัด

ศุกร์

08.00 – 20.00 น.

คลินิกหู คอ จมูก

เสาร์

08.00 – 12.00 น.

12.00 – 18.00 น.

คลินิกเฉพาะทาง 2

ห้องผ่าตัด

อาทิตย์

08.00 – 16.00 น.

คลินิกหู คอ จมูก