ประวัติแพทย์

นพ.นนท์ ฤกษ์ถนอม

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์ทั่วไป

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

ปริญญาบัตร

  •      แพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2559

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 1

อังคาร

08.00 – 15.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 1

พุธ

08.00 – 14.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 1

พฤหัสบดี

09.00 – 16.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 1

ศุกร์

08.00 – 14.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 1

เสาร์

-

-

อาทิตย์

-

-