ประวัติแพทย์

นพ.ปิยณัฐ รัตนเดช

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคหัวใจ

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

ปริญญาบัตร

  •      แพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2553

วุฒิบัตร

  •      ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2560

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

07.00 – 16.00 น.

คลินิกโรคหัวใจ

อังคาร

07.00 – 16.00 น.

คลินิกโรคหัวใจ

พุธ

07.00 – 13.00 น.

คลินิกโรคหัวใจ

พฤหัสบดี

07.00 – 16.00 น.

คลินิกโรคหัวใจ

ศุกร์

-

-

เสาร์

-

-

อาทิตย์

08.00 – 20.00 น.

คลินิกโรคหัวใจ