ประวัติแพทย์

นพ.สุพิชฌาย์ วงศ์มณี

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยแพทย์ทรวงอก

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

ปริญญาบัตร

  •      แพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ.2552

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พ.ศ.2558
  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พ.ศ.2560