ประวัติแพทย์

พญ. น้ำทิพย์ อุทัยฉาย

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

ปริญญาบัตร

  •      แพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพ.ศ.2556

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พ.ศ.2560