ประวัติแพทย์

พญ. ปนัดดา ธารรักประเสริฐ

สาขาเฉพาะทาง : สูตินรีแพทย์

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพ.ศ.2551

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาสูตินรีเวชกรรม จากโรงพยาบาลราชวิถี เมื่อปีพ.ศ.2559

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

07.00 – 16.00 น.

คลินิกเฉพาะทาง 3 ชั้น 1

อังคาร

07.00 – 16.00 น.

คลินิกเฉพาะทาง 3 ชั้น 1

พุธ

07.00 – 16.00 น.

คลินิกเฉพาะทาง 3 ชั้น 1

พฤหัสบดี

07.00 – 16.00 น.

คลินิกเฉพาะทาง 3 ชั้น 1

ศุกร์

07.00 – 16.00 น.

คลินิกเฉพาะทาง 3 ชั้น 1

เสาร์

07.00 – 16.00 น.

คลินิกเฉพาะทาง 3 ชั้น 1