ประวัติแพทย์

นพ.ปราณีต ขันติกาล

สาขาเฉพาะทาง : วิสัญญีแพทย์

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า เมื่อปี พ.ศ.2547

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาวิสัญญีวิทยา จากโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปีพ.ศ.2551